نویسنده = مهدی پروینی
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از گیاه ابری نقره ای در حذف آلاینده رنگی از محیط های آبی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1394، صفحه 79-96

جواد موسوی؛ مهدی پروینی


2. سنتز جاذب های نانوکامپوزیتی روی اکسید / منیزیم اکسید و بررسی ساختار سطح و خواص فیزیکی این کامپوزیت ها

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 23-32

مهدیه نوری؛ مهدی پروینی؛ سید مهدی لطیفی؛ عیرضا صالحی راد