نویسنده = نیلوفر اکبرزاده تربتی
تعداد مقالات: 3
2. تهیه و شناسایی کمپلکس Th(IV) با خواص ضد باکتری و بر هم کنش آن با DNA

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 29-36

10.22075/chem.2018.13737.1337

طاهره کندری؛ نیلوفر اکبرزاده تربتی


3. تهیه و شناسایی نانو ذرات نیکل اکسید و کاربرد آن در جذب آلومینون

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 213-228

10.22075/chem.2017.2372

نیلوفر اکبرزاده تربتی؛ مهدی شهرکی؛ حوریه ریگی