کلیدواژه‌ها = ایزوسیانید
تعداد مقالات: 3
1. سنتز 3-آمینو ایمیدازو[2،1-a]پیریدین‌ها طی واکنش سه جزئی در سیستم دو حلالی آب/2،2،2-تری‌فلوئورو اتانول

دوره 15، شماره 55، تابستان 1399، صفحه 69-80

مبینا علیزاده مجد؛ افشین سروری؛ مسعود نهالی


2. سنتز و شناسایی کمپلکس های آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاندهای ایزوسیانید: مطالعات داکینگ مولکولی

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 41-54

حمید رضا شهسواری؛ رضا بابادی آقاخان پور؛ مرضیه دادخواه آسمان؛ مژگان باباقصابها


3. استفاده از مشتقات ایزوسیانید پرشاخه‌ی زنجیری در سنتز ایمینو تیوفن‌های جوش خورده به حلقه‌های کینولینی

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 231-240

مرتضی شیری؛ شیما فاضل زاده؛ زینب فقیهی؛ بهروز نوتاش