کلیدواژه‌ها = ژل الکتروفورز
تعداد مقالات: 2
2. تهیه و شناسایی کمپلکس Th(IV) با خواص ضد باکتری و بر هم کنش آن با DNA

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 29-36

طاهره کندری؛ نیلوفر اکبرزاده تربتی