کلیدواژه‌ها = کین آرن
تعداد مقالات: 2
1. سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید

دوره 4، شماره 12، تابستان 1388، صفحه 13-18

رحمان حسین زاده


2. سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 54-59

رحمان حسین زاده