کلیدواژه‌ها = استحصال املاح معدنی
تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

دوره 4، شماره 13، آذر 1388، صفحه 23-32

10.22075/chem.2017.559

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر


روشی نوین جهت استخراج صنعتی منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه

دوره 4، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 25-32

10.22075/chem.2017.553

امیر معادی راد؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر


تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

دوره 3، شماره 9، اسفند 1387، صفحه 23-32

10.22075/chem.2017.538

سیما صولتی فر؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی