کلیدواژه‌ها = نیکل
ارزیابی عملکرد پوست بادام و کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده با گرافن اکساید در حذف فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از آب

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 107-124

10.22075/chem.2020.19393.1775

نسیبه یاری مقدم؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ سعید جامه بزرگی


حذف یون نیکل از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت طبیعی همراه با مطالعه

دوره 11، شماره 41، دی 1395، صفحه 39-48

10.22075/chem.2017.769

سید صاحب سادات حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سمیه خضری؛ فاطمه قنبری تالوکی؛ امیر خسروی