کلیدواژه‌ها = Nanostructure
بررسی اثر دمای هیدروترمال برخواص فیزیکی و شیمیایی نانوساختارهای اکسید تنگستن

دوره 15، شماره 54، فروردین 1399، صفحه 43-54

10.22075/chem.2019.17193.1603

حمیدرضا احمدیان؛ فاطمه شریعتمدارطهرانی؛ مریم علیان نژادی


تاثیر آلایش کاتیون فلزی (Ag, Cd, Cu) بر خواص نوری نانوپودر ZnO: تغییر شکاف انرژی

دوره 8، شماره 27، تیر 1392، صفحه 43-48

10.22075/chem.2017.642

مریم بردبار؛ بهار خدادادی؛ نیلوفر ملاطایفه؛ علی یگانه فعال