شبیه‌سازی راکتور بسترسیال به منظور حذف ماده رنگزای زرد اسیدی 36 به روش دینامیک سیالات محاسباتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22075/chem.2017.2293

چکیده

بخش بزرگی از ترکیبات آلی که باعث ایجاد آلودگی در آب­های طبیعی می­گردند، مواد رنگزای شیمیایی هستند. مواد رنگزا در بسیاری از صنایع همچون کاغذ، پلاستیک، مواد غذایی، مواد آرایشی، نساجی و رنگرزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دلیل ساختار شیمیایی این مواد رنگزا، روش­های معمول تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی قادر به تصفیه آن­ها نیستند. افزایش مشکلات ناشی از این پساب­ها و نیز استانداردهای بین­المللی محیط زیست، منجر به توسعه روش­های نوین در تصفیه مواد رنگزا و تبدیل آن­ها به مواد بی­ضرر شده است. محققان فرآیندهای اکسایش پیشرفته را برای این نوع پساب­ها پیشنهاد نموده­اند. اخیراً فرآیندهای اکسایش پیشرفته در راکتورهای بسترسیال به دلیل برخی از ویژگی‌های خاصی که این‌گونه راکتورها دارند، انجام می‌گیرد. در این پژوهش، نتایج شبیه‌سازی راکتور بسترسیال به روش دینامیک سیالات محاسباتی[1]جهت حذف ماده رنگزای آلی طی فرآیند فنتون هتروژن گزارش شده که نتایج حاصل از هیدرودینامیک و واکنش داخل راکتور، تطابق بسیار خوبی با نتایج آزمایش­های عملی داشته است.[1] Computational fluid dynamics (CFD)
* .نویسنده مسئوول: استادیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران                                               Aghdasinia@tabrizu.ac.ir

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of fluidized bed reactor to remove acid yellow 36 by computational fluid dynamics method

چکیده [English]

Chemical Dye is the most common pollutant which is used in plastic, textile, paper, cosmetic and food industries. Due to dye's chemical structure they may not be degraded readily by typical chemical purification or biological treatment methods, so that advanced oxidation processes (AOP) is rapidly becoming an attractive alternative for the degradation of organic or inorganic contaminants. In this investigation, simulation of the fluidized bed reactor to remove yellow acidic dye by heterogeneous Fenton process with computational fluid dynamics method is studied. Hydrodynamic and reaction parameters of CFD results are compared with experimental data, law discrepancy between experimental data and CFD model confirms the reliability of the CFD model.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Simulation
  • Computational fluid dynamics
  • Fluidized bed reactor
  • Degrading dye
  • Advanced oxidation process
  • Heterogeneous Fenton process

Keywords: Simulation, Computational fluid dynamics, Fluidized bed reactor, Degrading dye, Advanced oxidation process, Heterogeneous Fenton process.