طراحی حسگر پلاسمونی جدید جهت تشخیص و بررسی میزان پیشرفت رده سرطانی MDA-MB-231

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، دانشکده فیزیک و فوتونیک

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش عددی اجزای محدود، به شبیه‌سازی حسگر پلاسمونی سه کاناله پرداخته شده است. به دلیل حساسیت بالای پلاسمون‌ها به تغییر ضریب شکست محیط، از آن در حسگری استفاده می‌شود. در این مقاله توان خروجی یک نمونه از سلول‌ سرطانی مربوط به سرطان سینه و نیز میزان تفکیک حسگر برای پیشرفت بیماری محاسبه خواهد شد.

این حسگر تا مرتبه هزارم ضریب شکست را نشان می‌دهد و همزمان سه قله تشدید را برای نمونه مورد نظر نمایش می‌دهد. این از مشخصه های اصلی این حسگر است زیرا قدرت تشخیص را بالا می برد. تفکیک 10.86 برای میزان پیشرفت بیماری محاسبه شده است. همچنین نشان داده شد که تغییر طول حسگر بر حساسیت حسگر در تشخیص نمونه تاثیری ندارد. حسگر شبیه‌سازی شده در این مقاله دارای مزیت‌های مهمی است از جمله1- به دلیل ساختار فیبر نوری آن قابلیت محدود کردن نور در فیبر را داراست و میرایی موج در آن اندک است. 2- قابلیت همزمان اندازه گیری دو نمونه را دارا است. 3- برای یک نمونه قرار گرفته در سه کانال، سه طول موج تشدید را نشان‌می‌دهد که این بر دقت تشخیص می‌افزاید. 4-قابلیت تشخیص نمونه تا مرتبه هزارم ضریب شکست را نیز دارا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Plasmonic Sensor Designed to Detect and Evaluate the Progress of Cancer Cell MDA-MB-231

نویسندگان [English]

  • motaharesadat hoseinian
  • mohammadagha bloorizadeh
  • alireza ahmadi
چکیده [English]

In this paper, simulation results coming from finite element modeling of three-channel plasmonic sensor are presented and discussed. Plasmons are highly sensitive to changes in the refractive index of their surrounding environment, which is essential in identifying a subject specimen. In this paper, the output power for a sample of breast cancer cells, as well as sensor’s ability in assessing disease progression is presented. The sensor has the ability to decipher up to thousandth digit and provides three plasmon resonance wavelengths for the subject material. This characteristic is one of the main advantages of this sensor, since it increases the accuracy of a diagnosis. Sensor resolution of 10.86% was calculated for disease progression. Furthermore, it will be shown that changes in sensor’s length and consequently, sample’s volume, will have no effect sensor’s sensitivity. The proposed sensor has characteristics that set it apart from other sensors.

1- because of its structure, with little damping, it can limit and concentrate the light in the fiber,

2- it can identify two materials simultaneously,

3- three resonance peaks can be obtained simultaneously for a unique material, hence increasing diagnosis accuracy,

4- it can sense changes in refraction index up to thousandth digit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wagon Wheels Fiber
  • Laser Third Harmonic
  • finite element method
[1] م. قلخانی، س. شاهرخیان، اندازه‌ﮔﻴری فوﻟﻴﮏ اﺳﻴﺪ توسط حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر نانو ذرات کربنی/نانو ﻓﻴﺒر سلولز، مجله دانشکده علوم (اندیشه علوم)، شماره 36 (1394) ص 9.
[[1]] م. بقایری، ب. ملکی، س. فرهادی، ساخت یک زیست حسگر الکتروشیمیایی حساس به هیدروژن پراکساید با استفاده از هموگلوبین تثبیت شده بر روی نانوکامپوزیت حاصل از آلیاژهای آهن- نیکل و نانولوله‌های کربنی چند دیواره، مجله شیمی کاربردی (اندیشه علوم)، شماره 38 (1395)، ص 101.
[[1]] Otto, A, Z. Phys. A Hadrons Nucl., 216 (1968) 398.
[[1]]Owen, V, Biosens. Bioelectron, 12 ) 1997(1.
[[1]] J. Homola, S. Yee, and G. Gauglitz, Sens. Actuators B Chem, 54 (1999) 3.
[[1]] E. K. Akowuah, T. Gorman, S. Haxha, and J. V. Oliver, Optics Express,18 (2010) 24412.
[[1]] Yating Zhang‎, ‎Chi Zhou‎, ‎Li Xia‎, ‎Xia Yu‎, ‎Deming Liu‎, ‎ Optical Society of America,‎ 19 (2011) 22863‎.
[[1]] X. J. Liang, A. Q. Liu, X. M. Zhang, P. H. Yap, T. C. Ayi, and H. S.Yoon, 13th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems,  2, (2005) 1712.
[[1]] Bill Rowley, Disparities Reducing Advances Committee for Early Detection of Cancer Using Blood Testing MD – July (2006).
[[1]] A.R. Ahmadi, SyNa, “A general purpose finite element software system,” Computational Research Center at Graduate University of Advanced Technology, (2010).