نویسنده = تحویلداری، کامبیز
تعداد مقالات: 1
1. سنتز سبز و آسان نانو ذرات پلاتین با پایه گرافن برای واکنش احیا اکسیژن در پیلهای سوختی پلیمری

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 31-40

منیره فرجی؛ پیروز درخشی؛ کامبیز تحویلداری