نویسنده = دئفه جعفری، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. سنتز کربن فعال مغناطیسی جهت کاهش (COD) پساب کارخانه خاوران الیاف پارسیان توسط سیستم ترکیبی جذب سطحی و غشا

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 89-102

علی حسنی؛ میلاد دئفه جعفری؛ زهرا هجری؛ مریم امیدوار