نویسنده = آشیان، گلشن
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد الکترود اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی NiCuFe2O4 با ساختار اسپینلی برای اندازه گیری ناپروکسن در حضور استامینوفن

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 119-134

حسین صلواتی؛ معصومه طایی؛ ناهید رسولی؛ علی ظهور؛ گلشن آشیان