نویسنده = زارعی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری ولتامتری غیرمستقیم یون +Zn2 توسط الکترود خمیر کربن اصلاح شده با چیتوسان و فروسیانید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

ابراهیم زارعی؛ محمد رضا جمالی؛ فریده احمدی