نویسنده = خزایی، اردشیر
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و کاربرد تعدادی پلی پارا استایرن سولفونات مزدوج شده با دارو جهت آزاد سازی داروها

دوره 7، شماره 23، تابستان 1391، صفحه 11-19

اردشیر خزایی؛ عباس امینی منش؛ مریم گلباغی