نویسنده = حسن کریمی مله، حسن
تعداد مقالات: 1
1. سنتز نانوذرات اکسید نیکل و کاربرد آن در تهیه سنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه‌گیری ولتامتری نالبوفین

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 35-40

افسانه لعل صنعتی؛ حسن حسن کریمی مله؛ مریم عباس قربانی