نویسنده = دوستی، راحله
تعداد مقالات: 1
1. یک روش سریع، آسان و کارآمد برای سنتز مشتقات 4،'4-(آریل متیلن )-بیس-

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 31-38

محمد باخرد؛ علی کیوانلو؛ امیرحسین امین؛ راحله دوستی؛ زهرا آقایان