نویسنده = اتابکی، فریبرز
تعداد مقالات: 2
1. سنتز پلی( یورتان- اوره) بر پایه ماکرو دی آمین های جدید: افزایش خواص مکانیکی

دوره 14، شماره 53، زمستان 1398، صفحه 11-20

فریبرز اتابکی؛ سعید رزاق پور؛ شهرزاد جهانگیری


2. غشا کامپوزیتی برای غشای عبور پروتون پیل های سوختی بر اساس کوپلیمر متیل متا کریلات-مالایمید/ فسفوتنگستیک اسید

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 65-78

زهرا سیدزاده؛ فریبرز اتابکی؛ نگین قائمی؛ محمد نصیری