نویسنده = صالحی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی فرایند تخریب الکتروشیمیایی رنگ اسید بلو 25 با استفاده از طراحی مرکب مرکزی و تابع مطلوبیت

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 267-280

مسعود روحانی مقدم؛ علیرضا طالبی زاده رفسنجانی؛ لیلا صالحی