نویسنده = فیروزه نعمتی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی کوپلیمر وینیل استات- بوتیل آکریلات تأخیر اندازه ی جوانه زنی جهت پوشش بذر چغندرقند با استفاده از طراحی آزمایشی و آنالیز تصویری

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 21-28

فرحناز حمدی؛ فیروزه نعمتی؛ علی عموزاده؛ سیده مریم سجادی؛ داریوش طالقانی


5. سنتز سریع و سبز 1،1-دی استاتها از آلدهیدها، کاتالیز شده با تری اتیل آمین متصل شده به سولفونیک اسید

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 55-62

مهرنوش گل محمدی افخم؛ علی الهام پور؛ فیروزه نعمتی


6. سنتز رنگهای دی‌آزو در دمای اتاق با استفاده از سلولز سولفوریک اسید

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 21-27

فیروزه نعمتی؛ سارا قدیم علیزاده؛ علی الهام‌پور


8. مطالعات تئوری استفاده از اسیدهای آمینه به عنوان دسته جدیدی از داروهای پادزهر و بررسی کمپلکسهای آنها با Zn2+

دوره 4، شماره 10، بهار 1388، صفحه 57-62

پریوش پیوندی؛ علی عموزاده؛ حسن زوار موسوی؛ فیروزه نعمتی