نویسنده = فیروزه نعمتی
سنتز رنگهای دی‌آزو در دمای اتاق با استفاده از سلولز سولفوریک اسید

دوره 8، شماره 26، خرداد 1392، صفحه 21-27

10.22075/chem.2017.632

فیروزه نعمتی؛ سارا قدیم علیزاده؛ علی الهام‌پور