نویسنده = سیما صولتی فر
تعداد مقالات: 6
1. کاهش اسیدیته آب دریاچه ارومیه با استخراج سولفات به روش غیر تبخیری و تاثیر آن روی کاهش خوردگی بتن در پل میانگذر دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 45-54

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ نادر صولتی فر؛ سیما صولتی فر؛ مسعود حبیبی مهر


2. بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا)

دوره 5، شماره 14، بهار 1389، صفحه 75-84

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر؛ امیر میرزانژاد؛ نادر صولتی فر


3. تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

دوره 4، شماره 13، پاییز 1388، صفحه 23-32

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر


4. روشی نوین جهت استخراج صنعتی منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه

دوره 4، شماره 12، تابستان 1388، صفحه 25-32

امیر معادی راد؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر


5. تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 23-32

سیما صولتی فر؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی


6. بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته(مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1387، صفحه 13-22

مجید اسم حسینی1؛ سیما صولتی فر؛ امیر میرزانژاد؛ نادر صولتی فر