نویسنده = اسکندر کلوری
بررسی قدرت سمیت سلولی مشتقات دی پیرولو [ c-'1،'2: a-2،1] پیرازین ها و مشتقات پیرولو [2''،1'': 3'،4 '] پیرازینو [1'،2': 5،1]پیرولو [3،2-d] پیریدازین-8 (9H)-اون‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22075/chem.2024.34180.2272

اعظم برقی لیش؛ اسکندر کلوری؛ علیرضا فرومدی؛ نادیا کوکبی


سنتز 2،4،6-تری آریل پیریدین‌ها با استفاده از آلومینا سولفوریک اسید

دوره 9، شماره 31، تیر 1393، صفحه 31-38

10.22075/chem.2017.667

نادیا کوکبی؛ سمیه اتوکش؛ علی عموزاده؛ اسکندر کلوری