نویسنده = اسکندر کلوری
سنتز مشتقات کویین اکسالین با استفاده از سدیم دودسیل سولفات سبز در محیط آبی

دوره 10، شماره 37، اسفند 1394، صفحه 49-54

10.22075/chem.2017.720

الهام قبادی؛ مرجان پیروی؛ اسکندر کلوری


سنتز 2،4،6-تری آریل پیریدین‌ها با استفاده از آلومینا سولفوریک اسید

دوره 9، شماره 31، تیر 1393، صفحه 31-38

10.22075/chem.2017.667

نادیا کوکبی؛ سمیه اتوکش؛ علی عموزاده؛ اسکندر کلوری