کلیدواژه‌ها = دارورسانی
سنتز نانوذرات SBA-15 از سیلیس ذرت بعنوان سیستم موثر حامل داروی والپروییک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22075/chem.2022.27117.2070

فائزه خان محمدی؛ بی بی مرضیه رضوی زاده؛ سید ناصر عزیزی