کلیدواژه‌ها = واکنش جفت شدن
تعداد مقالات: 2
1. S-آریل دار کردن کاتالیزشده با مس تیول ها با استفاده از پتاسیم فلوئورید نشانده شده بر آلومینا

دوره 9، شماره 31، تابستان 1393، صفحه 9-18

رحمان حسین زاده؛ مریم مهاجرانی؛ مریم ساداتی؛ محمد علی‌کرمی


2. جفت شدن موثر واکنش سونوگاشیرا کاتالیز شده توسط CuI در حضور KF/Al2O3

دوره 4، شماره 10، بهار 1388، صفحه 3-8

رحمان حسین زاده؛ مریم مهاجرانی؛ رحمت الله توکلی