کلیدواژه‌ها = گرافن
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه نانو جاذبهای سنتز شده گرافن و گرافن مغناطیسی در حذف BTEX از بنزین و بررسی ایزوترمهای جذب آنها

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 271-290

مرضیه نوری؛ فاطمه راوری؛ مرتضی احسانی؛ سید مرتضی اشرفی شهری


3. سنتز سبز و آسان نانو ذرات پلاتین با پایه گرافن برای واکنش احیا اکسیژن در پیلهای سوختی پلیمری

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 31-40

منیره فرجی؛ پیروز درخشی؛ کامبیز تحویلداری


4. کارایی نانوکامپوزیت گرافن- سیستئین جهت تثبیت آنزیم گلوکزاکسیداز در سطح الکترود کربنی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 75-84

هدیه ناصری‌مقدم؛ هدایت‌اله قورچیان


5. سنتز نانوکامپوزیت گرافنی آرایش یافته با نانوذرات مس و کاربرد آن در فروپاشی ماده رنگزای آزو

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 9-20

طاهره پورصابری؛ هادی قنبرنژاد؛ محمدرضا شجاع؛ محسن بهاری یامچلو