کلیدواژه‌ها = نظریه تابعی چگالی
تعداد مقالات: 4
1. جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

مهدی ایرانی؛ زهره عبداللهی؛ الهام سادات فاطمی؛ سجاد محبی


4. مطالعه پایداری خوشه‌های کوچک CdnTen (n=1-10)

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 55-68

حیدرعلی شفیعی گل؛ حسینعلی نجاری