کلیدواژه‌ها = نانوکامپوزیت مغناطیسی
سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4/SiO2/TiO2/CoIIITHPP به عنوان کاتالیزگر در واکنش کمولومینسانس سیستم H2O2-لومینول

دوره 18، شماره 67، تیر 1402، صفحه 91-106

10.22075/chem.2022.24845.2017

انسیه غلامرضاپور؛ عباس اسلامی؛ افسانه نعمتی؛ محمد جواد چایچی