کلیدواژه‌ها = پلیمر قالب مولکولی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی و ساخت پلیمر حک شدة مولکولی به عنوان جاذب جهت استخراج فاز جامد اینولین

دوره 16، شماره 59، تابستان 1400، صفحه 185-200

10.22075/chem.2021.20159.1823

الهام باهر؛ حسین میقانی؛ سلمی احسانی تیلمی؛ آزاده دماوندی