کلیدواژه‌ها = شیمی سبز
واکنش انتخابی سولفانیل‌آمید با استیک انیدرید کاتالیزشده با نانوذره‌های اکسید قلع (II)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22075/chem.2024.31469.2200

مریم قزوینیان؛ نسرین مسن آبادی؛ محمد هادی قاسمی؛ جواد ملکوتی‌خواه


سنتز تک ظرف و سه‌جزئی از مشتقات تتراهیدروبنزو[b]پیران‌ها بوسیله کاتالیزورهای هتروژن و قابل بازیافت و کارایی آن ها درسنتز نانوذرات نقره

دوره 13، شماره 48، مهر 1397، صفحه 209-230

10.22075/chem.2018.11772.1143

بهروز ملکی؛ صدیقه ایازی جنت آبادی؛ مهدی بقایری؛ حسین اصغر رهنمای علی آباد؛ حجت ویسی


عصر باتری لیتیم

دوره 5، شماره 16، مهر 1389، صفحه 13-30

10.22075/chem.2017.574

محمد افتخاری؛ سمیه رجب زاده؛ محدثه حسین پورزریابی


سنتز جدید دسته‌ای از داروهای حاجب رادیوگرافی

دوره 4، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 46-50

10.22075/chem.2017.555

پریوش پیوندی؛ حسن پیوندی؛ مرضیه عموزاده