کلیدواژه‌ها = سینتیک
تعداد مقالات: 10
1. بهبود حذف رنگزا متیلن بلو با نانوکامپوزیت La:ZnO/GO در حضور فراصوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

عادله افروزان بازقلعه؛ علی محمدخواه


5. مطالعه سینتیک تخریب سونوکاتالیزوری متیلن بلو توسط فرایند سونوفنتون

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 83-90

عباس مهرداد؛ سحر فرخنده؛ فریده حسن پور


9. مطالعه سینتیکی و ترمودنیامیکی جذب رنگزای مستقیم قرمز 23 بوسیله نانوکامپوزیت

دوره 9، شماره 31، تابستان 1393، صفحه 87-100

کاملیا نجاتی؛ ذوالفقار رضوانی؛ نعیمه جارالمسجد؛ مرضیه ساعتی


10. جذب یون های فلزی سنگین بر روی خاکستر برگ زیتون: مطالعه ایزوترم و سینتیک

دوره 7، شماره 23، تابستان 1391، صفحه 49-56

حسن زوار موسوی؛ زهرا لطفی