نویسنده = حسن زوار موسوی
تعداد مقالات: 11
1. حذف رنگینه آلی متیلن بلو از محلول های آبی توسط خاکستر گیاه کاکوتی

دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 85-100

محمد شاکر دهزاد؛ سید حسن زوار موسوی؛ علی محمدخواه؛ هادی فلاح معافی؛ نوید نوربخش


3. سنتز کمپوزیت آهن /کربن فعال از پوست پرتقال و بررسی کاربرد آن در حذف نیترات از محلول های آبی.

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 41-50

زیبا محمدیان فرد؛ ساسان ربیعه؛ حسن زوار موسوی؛ مژگان باقری


4. حذف یون‌هایNi(II) وCo(II) از محلول‌های آبی به کمک امواج فراصوت توسط گرافن نانومتخلخل کربوکسیله

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 49-58

آیسان خلیق؛ حسن زوار موسوی؛ علیمراد رشیدی


6. اندازه گیری و پیش تغلیظ منگنز در محلول های آبی با استفاده از روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی دمایی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 11-20

معصومه فلاح نژاد؛ حسن زوار موسوی؛ حمید شیرخانلو


7. جذب یون های فلزی سنگین بر روی خاکستر برگ زیتون: مطالعه ایزوترم و سینتیک

دوره 7، شماره 23، تابستان 1391، صفحه 49-56

حسن زوار موسوی؛ زهرا لطفی


8. مقایسه و بررسی روشهای تصفیه نمک

دوره 6، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 13-24

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی


9. استخراج نمک از آب نمک به وسیله پسماند گرم واحد های صنعتی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 25-30

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی


10. بررسی فلزات سنگین سنگ نمک استان سمنان

دوره 6، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 31-38

فرامرز هرمزی؛ سمیه اتوکش؛ سید حسن زوار موسوی


11. مطالعات تئوری استفاده از اسیدهای آمینه به عنوان دسته جدیدی از داروهای پادزهر و بررسی کمپلکسهای آنها با Zn2+

دوره 4، شماره 10، بهار 1388، صفحه 57-62

پریوش پیوندی؛ علی عموزاده؛ حسن زوار موسوی؛ فیروزه نعمتی