نویسنده = سید حسن زوار موسوی
مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی حذف کادمیوم (II)، کبالت (II)، روی (II) از محلول آبی توسط برگ درخت کیوی

دوره 17، شماره 65، دی 1401، صفحه 33-44

10.22075/chem.2021.23896.1991

نوید نوربخش؛ سید حسن زوار موسوی؛ اسکندر کلوری؛ آیسان خلیق


کاربرد پودر هسته ازگیل برای حذف متیلن بلو از محلول آبی

دوره 17، شماره 64، مهر 1401، صفحه 149-168

10.22075/chem.2022.23980.1994

مقداد عرفانی؛ رضا انصاری؛ سید حسن زوار موسوی


حذف رنگینه آلی متیلن بلو از محلول های آبی توسط خاکستر گیاه کاکوتی

دوره 15، شماره 54، فروردین 1399، صفحه 85-100

10.22075/chem.2020.18228.1675

محمد شاکر دهزاد؛ سید حسن زوار موسوی؛ علی محمدخواه؛ هادی فلاح معافی؛ نوید نوربخش


سنتز کمپوزیت آهن /کربن فعال از پوست پرتقال و بررسی کاربرد آن در حذف نیترات از محلول های آبی.

دوره 12، شماره 45، دی 1396، صفحه 41-50

10.22075/chem.2017.2618

زیبا محمدیان فرد؛ ساسان ربیعه؛ حسن زوار موسوی؛ مژگان باقری


مقایسه و بررسی روشهای تصفیه نمک

دوره 6، شماره 19، تیر 1390، صفحه 13-24

10.22075/chem.2017.579

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی


استخراج نمک از آب نمک به وسیله پسماند گرم واحد های صنعتی

دوره 6، شماره 19، تیر 1390، صفحه 25-30

10.22075/chem.2017.580

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی


بررسی فلزات سنگین سنگ نمک استان سمنان

دوره 6، شماره 19، تیر 1390، صفحه 31-38

10.22075/chem.2017.581

فرامرز هرمزی؛ سمیه اتوکش؛ سید حسن زوار موسوی