ساخت نانو میله‌های CeO2 آلاییده شده با عناصر واسطه به عنوان حسگر اتانول

دوره 15، شماره 54، فروردین 1399، صفحه 273-288

10.22075/chem.2020.16067.1531

سیدامیرعباس ذکریا؛ سوسن صمدی؛ قاسم اسعدی کردشولی


بررسی رفتار جذبی بیونانوکامپوزیت سلولز-تری آزول-دی اکسید تیتانیوم برای حذف یون جیوه از محیط آبی

دوره 14، شماره 50، فروردین 1398، صفحه 303-318

10.22075/chem.2018.14695.1427

زری فلاح؛ حسین نصر اصفهانی؛ محمود تاجبخش؛ حامد تشکریان؛ عبدالایمان عمویی


سنتز تک ظرف مشتقات جدید پیرانوپیرازول بدون استفاده از کاتالیزور

دوره 14، شماره 51، تیر 1398، صفحه 311-324

10.22075/chem.2019.14944.1446

ندا اینانلو؛ محمد بیات؛ منیره رضایی


سنتز، ساختار کریستال، اسپکتروسکوپی، داکینگ مولکولی و مطالعات DFT دو لیگاند بازشیف مشتق شده از 1-فنیل اتیلن آمین

دوره 13، شماره 49، دی 1397، صفحه 103-116

10.22075/chem.2019.16431.1557

مهدی صالحی؛ ماچه کوبیسکی؛ محبوبه جعفری؛ معصومه گلینی؛ فاطمه سلیمانی


بررسی تاثیر عامل پوششی پلی وینیل الکل بر اندازه و کیفیت ساختاری و اپتیکی نانو ذرات (KTP) KTiOPO4 سنتز شده به روش هم رسوبی

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 1-9

10.22075/chem.2020.20360.1836

الهه غریب شاهیان؛ مجید جعفر تفرشی


کاربرد فوتوکاتالیستی چارچوب فلز- آلی بر پایه فسفونیک اسید برای حذف بیس فنول آ در نور طبیعی خورشید

دوره 16، شماره 60، مهر 1400، صفحه 9-24

10.22075/chem.2020.20122.1818

علیرضا فرخی؛ فرزانه بیواره؛ سعیده دژبخش پور؛ علی زراعتکار مقدم


بررسی تخریب رنگ اسید رد 8 از آب توسط فرآیند ازن‌زنی کاتالیز شده با نانوذرات منیزیم اکسید

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 10-19

10.22075/chem.2020.19904.1808

فاطمه بشیری کیوی؛ سید رضا نبوی؛ سید رضا حسینی