تعداد مقالات: 622
578. ساخت نانو میله‌های CeO2 آلاییده شده با عناصر واسطه به عنوان حسگر اتانول

دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 273-288

سیدامیرعباس ذکریا؛ سوسن صمدی؛ قاسم اسعدی کردشولی


579. بررسی رفتار جذبی بیونانوکامپوزیت سلولز-تری آزول-دی اکسید تیتانیوم برای حذف یون جیوه از محیط آبی

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 303-318

زری فلاح؛ حسین نصر اصفهانی؛ محمود تاجبخش؛ حامد تشکریان؛ عبدالایمان عمویی


585. سنتز تک ظرف مشتقات جدید پیرانوپیرازول بدون استفاده از کاتالیزور

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 311-324

ندا اینانلو؛ محمد بیات؛ منیره رضایی


587. سنتز، ساختار کریستال، اسپکتروسکوپی، داکینگ مولکولی و مطالعات DFT دو لیگاند بازشیف مشتق شده از 1-فنیل اتیلن آمین

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 103-116

مهدی صالحی؛ ماچه کوبیسکی؛ محبوبه جعفری؛ معصومه گلینی؛ فاطمه سلیمانی


588. بررسی تاثیر عامل پوششی پلی وینیل الکل بر اندازه و کیفیت ساختاری و اپتیکی نانو ذرات (KTP) KTiOPO4 سنتز شده به روش هم رسوبی

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 1-9

الهه غریب شاهیان؛ مجید جعفر تفرشی


589. ارزیابی تجربی و شبیه‌سازی مولکولی کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در حذف ترکیبات گوگردی از برش‌های نفتی-بنزینی به منظور تولید سوخت پاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

زهرا آوخ؛ محمد شادمان لاکمه سری؛ بهمن فرجمند؛ محمد علی رضوانی


590. بررسی تخریب رنگ اسید رد 8 از آب توسط فرآیند ازن‌زنی کاتالیز شده با نانوذرات منیزیم اکسید

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 10-19

فاطمه بشیری کیوی؛ سید رضا نبوی؛ سید رضا حسینی


591. Solid state synthesis and catalytic performance of pyrochlore Er2Ti2O7 in epoxidation of cyclooctene

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

مریم حسن زاده اصفهانی؛ مهدی بهزاد


592. حذف همزمان چند ماده رنگزا با استفاده از روش اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی: روش کالیبراسیون چند متغیره (حداقل مربعات جزئی)

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 27-33

فاطمه محمودیان؛ فریده نبی زاده چیانه؛ سیده مریم سجادی


593. سنتز حلال گرمایی فوتوکاتالیست ZnTiO3: بررسی اثرpH و دمای کلسیناسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

مجید مظفری؛ امین عبادی


597. سنتز و اصلاح نانوکاتالیستZnFe2O4 و مطالعه حذف فوتوکاتالیزوری رنگAcid Blue7

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 50-57

پویا عابدی؛ حبیب مهری زاده


598. بررسی نظری جذب فرمالدهید برروی نانوصفحه‌های آلومینیوم نیترید برمبنای روش‌هایDFT و مطالعه اثردوپه‌کردن عناصرB وGa

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 58-67

مریم جلالی؛ ابراهیم نعمتی کنده


599. تهیه‌الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده با نقاط کوانتومی گرافن/کیتوسان و کاربردآن دراندازه‌گیری الکترو‌کاتالیستی استامینوفن

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 68-79

کریم اسدپورزینالی؛ خدیجه بیگدلو


600. کاهش الکتروشیمیایی CO2 با استفاده از کمپلکس های مس (II) و نیکل (II) با لیگاند 8- هیدروکسی کینولین

دوره 14، شماره 53، زمستان 1398، صفحه 135-142

محمد رضا بینائی زاده؛ احمد امیری؛ فرزانه فدائی تیرانی؛ کورت شنک