نویسنده = کریمی مله، حسن
تعداد مقالات: 8
5. سنتز نانوذرات اکسید نیکل و کاربرد آن در تهیه سنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه‌گیری ولتامتری نالبوفین

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 35-40

افسانه لعل صنعتی؛ حسن حسن کریمی مله؛ مریم عباس قربانی


6. ساخت و شناسائی نانوذرات اکسید روی با مورفولوژی‌های متفاوت و خواص ساختاری آنها

دوره 9، شماره 31، تابستان 1393، صفحه 101-112

رضا مرادی؛ هادی عربی؛ حسن کریمی مله


7. اندازه گیری ولتامتری موج مربعی اسکوربیک اسید در نمونه های غذایی و دارویی با بکارگیری یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی و نانوذره اکسید روی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 69-75

مریم نجفی؛ ماجده بیجاد؛ افسانه لعل صنعتی؛ فاطمه کریمی؛ محمد علی خلیل زاده؛ حسن کریمی مله