نویسنده = مریم رجبی
پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری سودان IV به روش UA-d-μ-SPE با استفاده از گوشی هوشمند به عنوان یک ابزار اندازه‌گیری ساده در نمونه‌های غذایی و آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22075/chem.2023.31190.2190

حمیدرضا حقگو قزلجه؛ مریم رجبی؛ علیرضا اصغری؛ محمد بذرگر