کلیدواژه‌ها = نانوذرات مغناطیسی
سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات لیپیدی جامد مغناطیسی بارگذاری شده با جمسیتابین: بهینه سازی پاسخ و مدل‌سازی با طراحی غربالگری قطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22075/chem.2024.32534.2230

انیسه معتمدی فر؛ حسین غفوری؛ نینا علیزاده


بررسی کاهش خوردگی فولاد در محیط اسیدهیدروکلریک در حضور عامل بازدارنده بر پایه نانوذرات اکسید آهن

دوره 16، شماره 61، دی 1400، صفحه 39-50

10.22075/chem.2021.21854.1922

محمد معین محرری؛ الهام ستارزاده؛ سعید کاکایی؛ مهدی غفاری؛ مصطفی آقازاده