تعداد مقالات: 567
51. کاربرد آنالیز دستگاهی در صنایع رنگ های پوششی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1387، صفحه 23-24

نقی سعادتجو


52. تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 23-32

سیما صولتی فر؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی


55. تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

دوره 4، شماره 13، پاییز 1388، صفحه 23-32

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر


56. محاسبه گرمای تبخیر آب از دریاچه ارومیه

دوره 5، شماره 14، بهار 1389، صفحه 23-32

سمیه ساکنی الوانق؛ نصرت حیدری؛ معصومه مختارپور


57. سـل های خورشیدی حســاس شده با رنگ زمان حال، چشـم اندازها و پیشرفت ها در آینـده

دوره 5، شماره 15، تابستان 1389، صفحه 19-30

سمیه رجب زاده؛ محمد افتخاری؛ محدثه حسین پورزریابی


58. مطالعه سنتیکی هیدروژل AA-p-g-کیتوسان حساس بهPH و نمک

دوره 5، شماره 16، پاییز 1389، صفحه 31-42

مرتضی نصرالهی؛ مرتضی نصرالهی؛ زهرا طالبی


59. روشهای خالص سازی نمک طعام و بیماریهای ناشی‌ از ناخالصی‌های موجود درآن

دوره 6، شماره 18، بهار 1390، صفحه 21-28

علی عموزاده؛ مهدی بهزاد؛ عباسعلی عربی؛ ساناز گلیان؛ عاطفه زیاری؛ هانیه سهمی


60. استخراج نمک از آب نمک به وسیله پسماند گرم واحد های صنعتی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 25-30

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی


61. تجزیه مکانوشیمیایی هیدروژل‌های پلی آکریلیک اسید-آکریل آمید در محلول‌های آبی، اثر توان و پالس تابش فراصوت

دوره 6، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 29-46

رجبعلی براهیمی؛ حسین قاسم زاده محمدی؛ رسول صفدری احمدآباد


62. بررسی نظری پیوند جذبی اکسیژن با سطح (111) Ni

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 13-20

امیر ناصر شمخالی؛ کبری قراغان آبادی


65. بررسی و تعیین میزان جذب بخارات جیوه توسط جاذب نانو ذرات پالادیوم

دوره 7، شماره 24، پاییز 1391، صفحه 19-32

حمید شیرخانلو؛ هادی فراهانی؛ محمد جواد کیان؛ فرخ افتخار؛ شهناز شاهرخی


66. رفتار کاتالیتیکی مس برای واکنش کاهش اکسیژن در محلول قلیایی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 23-29

علی عرب؛ فریدون گبل


67. سنتز رنگهای دی‌آزو در دمای اتاق با استفاده از سلولز سولفوریک اسید

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 21-27

فیروزه نعمتی؛ سارا قدیم علیزاده؛ علی الهام‌پور


73. اثر اصلاح اسیدی و حرارتی بر مشخصه های دیاتومیت طبیعی ایران

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 21-34

سید رضا عظیمی پیرسرائی؛ حسن اصیلیان مهابادی؛ احمد جنیدی جعفری؛ زهره فرهمند کیا؛ جعفر تاران


75. سنتز جاذب های نانوکامپوزیتی روی اکسید / منیزیم اکسید و بررسی ساختار سطح و خواص فیزیکی این کامپوزیت ها

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 23-32

مهدیه نوری؛ مهدی پروینی؛ سید مهدی لطیفی؛ عیرضا صالحی راد