بررسی نظری پیوند جذبی اکسیژن با سطح (111) Ni

دوره 6، شماره 21، دی 1390، صفحه 13-20

10.22075/chem.2017.590

امیر ناصر شمخالی؛ کبری قراغان آبادی


سـل های خورشیدی حســاس شده با رنگ زمان حال، چشـم اندازها و پیشرفت ها در آینـده

دوره 5، شماره 15، تیر 1389، صفحه 19-30

10.22075/chem.2017.573

سمیه رجب زاده؛ محمد افتخاری؛ محدثه حسین پورزریابی


بررسی و تعیین میزان جذب بخارات جیوه توسط جاذب نانو ذرات پالادیوم

دوره 7، شماره 24، مهر 1391، صفحه 19-32

10.22075/chem.2017.614

حمید شیرخانلو؛ هادی فراهانی؛ محمد جواد کیان؛ فرخ افتخار؛ شهناز شاهرخی


روشهای خالص سازی نمک طعام و بیماریهای ناشی‌ از ناخالصی‌های موجود درآن

دوره 6، شماره 18، فروردین 1390، صفحه 21-28

10.22075/chem.2017.577

علی عموزاده؛ مهدی بهزاد؛ عباسعلی عربی؛ ساناز گلیان؛ عاطفه زیاری؛ هانیه سهمی


سنتز رنگهای دی‌آزو در دمای اتاق با استفاده از سلولز سولفوریک اسید

دوره 8، شماره 26، فروردین 1392، صفحه 21-27

10.22075/chem.2017.632

فیروزه نعمتی؛ سارا قدیم علیزاده؛ علی الهام‌پور


اثر اصلاح اسیدی و حرارتی بر مشخصه های دیاتومیت طبیعی ایران

دوره 9، شماره 33، اسفند 1393، صفحه 21-34

10.22075/chem.2017.688

سید رضا عظیمی پیرسرائی؛ حسن اصیلیان مهابادی؛ احمد جنیدی جعفری؛ زهره فرهمند کیا؛ جعفر تاران