تعداد مقالات: 603
53. بررسی نظری پیوند جذبی اکسیژن با سطح (111) Ni

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 13-20

امیر ناصر شمخالی؛ کبری قراغان آبادی


59. سـل های خورشیدی حســاس شده با رنگ زمان حال، چشـم اندازها و پیشرفت ها در آینـده

دوره 5، شماره 15، تابستان 1389، صفحه 19-30

سمیه رجب زاده؛ محمد افتخاری؛ محدثه حسین پورزریابی


60. بررسی و تعیین میزان جذب بخارات جیوه توسط جاذب نانو ذرات پالادیوم

دوره 7، شماره 24، پاییز 1391، صفحه 19-32

حمید شیرخانلو؛ هادی فراهانی؛ محمد جواد کیان؛ فرخ افتخار؛ شهناز شاهرخی


63. مقایسه روشهای استخراج آنتی اکسیدانت ها از پوست پسته با تجزیه چندگانه

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 19-30

رضا تبارکی؛ فرزانه غدیری


64. روشهای خالص سازی نمک طعام و بیماریهای ناشی‌ از ناخالصی‌های موجود درآن

دوره 6، شماره 18، بهار 1390، صفحه 21-28

علی عموزاده؛ مهدی بهزاد؛ عباسعلی عربی؛ ساناز گلیان؛ عاطفه زیاری؛ هانیه سهمی


67. سنتز رنگهای دی‌آزو در دمای اتاق با استفاده از سلولز سولفوریک اسید

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 21-27

فیروزه نعمتی؛ سارا قدیم علیزاده؛ علی الهام‌پور


69. اثر اصلاح اسیدی و حرارتی بر مشخصه های دیاتومیت طبیعی ایران

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 21-34

سید رضا عظیمی پیرسرائی؛ حسن اصیلیان مهابادی؛ احمد جنیدی جعفری؛ زهره فرهمند کیا؛ جعفر تاران


72. تخریب رودامین 6G درمحلول آبی با استفاده از نانو ذرات هسته/پوسته Au/Fe3O4

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 21-34

علیرضا خورشیدی؛ مریم حاج نجفی


73. بررسی کوپلیمر وینیل استات- بوتیل آکریلات تأخیر اندازه ی جوانه زنی جهت پوشش بذر چغندرقند با استفاده از طراحی آزمایشی و آنالیز تصویری

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 21-28

فرحناز حمدی؛ فیروزه نعمتی؛ علی عموزاده؛ سیده مریم سجادی؛ داریوش طالقانی