موضوعات = تخصصی
تعداد مقالات: 7
2. حذف یون سرب توسط غشا پلی‌اترسولفون سولفونه به روش دیالیز نفوذی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 87-102

حسین خزایی؛ مهدی امیری نژاد


5. استفاده از آزمایش طراحی RSM برای تهیه نانو ذرات حاوی پیرازینامید، اتامبوتول و ریفامپین

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 53-64

فریبا تدین؛ رضا جمشیدی؛ پریسا جمشیدپور


6. تجزیه فتوکاتالیستی رنگ آزوی قرمز بازیک 46 با استفاده از فرایند ZrO2/UV غنی شده با کربن فعال

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 53-66

نعیمه ستاره شناس؛ سید حسین حسینی؛ محسن نصر اصفهانی؛ محسن منصوری؛ گودرز احمدی


7. سنتز، شناسایی و خاصیت ضد باکتری نانوکامپوزیت Ag2O/Large Mordenite

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 301-312

مطهره محمدپور؛ افشین پوراحمد؛ لیلا اسدپور