بررسی اثر سورفکتانت CTAB و اثرسرعت افزایش محلول‌های پایه در سنتز نانوذرات منیزیم هیدروکسید به روش هم رسوبی

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 125-136

10.22075/chem.2020.17398.1619

وحید خاکی زاده؛ هومن آقامیرزامقیم علی‌آبادی؛ بهاره بزرگ نیا؛ اشکان ذوالریاستین


تهیه و شناسایی داروی فنوفیبرات بارگذاری شده در چارچوب های ایمیدازولی زئولیتی و بررسی افزایش محلولیت دارو در فرمولاسیون ساخته شده

دوره 16، شماره 59، تیر 1400، صفحه 125-138

10.22075/chem.2021.21562.1906

عزیز ملکی؛ زیبا اسلامبولچیلار؛ رویا پورنوروز؛ مهرداد حمیدی؛ معصومه کرد؛ محمد علی شهبازی


کاهش الکتروشیمیایی CO2 با استفاده از کمپلکس های مس (II) و نیکل (II) با لیگاند 8- هیدروکسی کینولین

دوره 14، شماره 53، دی 1398، صفحه 135-142

10.22075/chem.2020.21285.1892

محمد رضا بینائی زاده؛ احمد امیری؛ فرزانه فدائی تیرانی؛ کورت شنک


کاربرد روش میکرواستخراج فاز مایع مبتنی بر حلال‌های فرازودگداز برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پورپورین

دوره 19، شماره 70، فروردین 1403، صفحه 135-150

10.22075/chem.2023.28461.2107

مجتبی فتحی؛ حمیدرضا رجبی؛ حبیب الله خواجه شریفی؛ علی گرجی زاده کهواده


بررسی اثر آنیون نمک نیکل و الکترولیت بر روی فعالیت الکتروکاتالیزوری لایه نازک هیدروکسید نیکل در الکترواکسایش آب

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 137-148

10.22075/chem.2020.19560.1786

مهران نوذری اسبمرز؛ ماندانا امیری؛ ابوالفضل بضاعت پور؛ سیمین عرشی


سنتز، شناسایی، مطالعه نظری و بررسی اثر سمیت سلولی کمپلکس های نیکل (II) با لیگاندهای کی لیت شونده ی 3-هیدروکسی‌فلاون، دفریپیرون و مالتول

دوره 16، شماره 59، تیر 1400، صفحه 139-164

10.22075/chem.2021.19101.1754

سید مجتبی مشمول مقدم؛ سمیع صالحی؛ مجتبی تارین؛ امیر شکوه سلجوقی؛ شمیلا آزموده؛ مریم بابایی


مطالعه ی تجربی و تئوری هیدرولیز در برخی یورازولهای اکسید شده

دوره 16، شماره 60، مهر 1400، صفحه 139-152

10.22075/chem.2021.20267.1830

هادی بیگی نژاد؛ شادی پذیرش؛ شادپور ملک پور


بررسی اثر افزودنی پلی‌آنیلین بر کاهش تجمع بار ساکن در مواد منفجره HMX و PETN

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 139-154

10.22075/chem.2022.21402.1897

منوچهر فتح الهی؛ حبیبه لطف زاده؛ فاطمه همتی خراسانلو؛ سید قربان حسینی؛ منوچهر فتح الهی


کاربرد پودر هسته ازگیل برای حذف متیلن بلو از محلول آبی

دوره 17، شماره 64، مهر 1401، صفحه 149-168

10.22075/chem.2022.23980.1994

مقداد عرفانی؛ رضا انصاری؛ سید حسن زوار موسوی


طراحی و ساخت آشکار‌ساز مادون قرمز بر پایه نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ نانوسیم نقره

دوره 18، شماره 67، تیر 1402، صفحه 149-164

10.22075/chem.2022.27886.2091

مهسا مهدوی نیا؛ غلامرضا کیانی؛ ایوب کریم زادقویدل


عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سابستریت آنزیم‌های تایروزیناز و لاکیز

دوره 17، شماره 63، تیر 1401، صفحه 151-164

10.22075/chem.2021.22605.1952

فاطمه میرعزیزی؛ مهدی بکاولی؛ کمال الدین حق بین؛ محمود ابراهیمی


طرح نوآورانه راکتورهای الکتروکواگولاسیون ناپیوسته متوالی (SBERs) برای تصفیه شورابه سامانه نمک زدایی آب لب شور

دوره 19، شماره 70، فروردین 1403، صفحه 151-180

10.22075/chem.2023.29429.2136

حسین عطائی فر؛ لعبت تقوی؛ امیرحسام حسنی؛ مجتبی فاضلی؛ عبداله رشیدی مهرآبادی