تعداد مقالات: 567
508. سنتز سولفااستامید و محاسبه pKa مشتقات آن با استفاده از روش‏های از اساس

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 311-324

محمدرضا نوربالا؛ منصور نمازیان؛ فاطمه تمدن؛ حمیده عجمین


515. سنتز، شناسایی و خاصیت ضد باکتری نانوکامپوزیت Ag2O/Large Mordenite

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 301-312

مطهره محمدپور؛ افشین پوراحمد؛ لیلا اسدپور


516. سنتز نانوکامپوزیت مزوپور مغناطیسی سیلیکاتی کیت-6 عامل دار شده با گروه آمین برای حذف رنگ راکتیو زرد از محلول‌های آبی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 353-370

شهاب شریعتی؛ کامل بخشی پور؛ سارا رهنما؛ نگار هاشمی فرد


520. سنتز و خصوصیات فیلم های نانوکامپوزیت کوپلی ایمید-سیلیکا سولفونه شده جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

محسن اخترکاویان؛ زهرا رفیعی


521. حسگر فلوئورسانس سبز بر پایه نقاط کوانتمی کربنی برای اندازه‌گیری یون کروم(VI)

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 339-350

رضا تبارکی؛ نگار صادقی نژاد؛ صدیقه یوسفی پور


522. بررسی اثر دمای هیدروترمال برخواص فیزیکی و شیمیایی نانوساختارهای اکسید تنگستن

دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 43-54

حمیدرضا احمدیان؛ فاطمه شریعتمدارطهرانی؛ مریم علیان نژادی


523. نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با پلیمرهای پرشاخه به منظور انتقال هدفمند و رهایش درون سلولی سیس پلاتین

دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 55-70

سید جمال طباطبائی رضائی؛ عاصمه مشهدی ملک زاده؛ لیلا سرباز؛ حسن نیک نژاد؛ علی رمضانی


524. سنتز 3-آمینو ایمیدازو[2،1-a]پیریدین‌ها طی واکنش سه جزئی در سیستم دو حلالی آب/2،2،2-تری‌فلوئورو اتانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

مبینا علیزاده مجد؛ افشین سروری؛ مسعود نهالی


525. بیوسنتز نانوذرات پوسته-هسته اکسید آهن-طلا با استفاده از عصاره گیاه اوجی و کاربرد آن برای دارورسانی هدفمند داروی ضدسرطان 6-مرکاپتوپورین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

صادق سلمانپور؛ محمد علی خلیل زاده؛ داریوش زارعی؛ حسن کریمی مله