نویسنده = راضیه صلاح اندیش
تعداد مقالات: 2
1. سنتز الکتروشیمیایی NiAlLDH و کاربرد الکتروکاتالیزگری آن برای اندازه‌گیری آمینو اسید ال-سیستئین

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 103-120

علی غفاری نژاد؛ مهدی قائد رحمتی؛ راضیه صلاح اندیش


2. بررسی اثر مواد فعال سطحی بر فرآیند تولید الکتروشیمیایی هیدروژن

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 25-40

علی غفاری نژاد؛ اعظم طباطبایی؛ بهشته سهرابی؛ راضیه صلاح اندیش