راهنمای نویسندگان

نحوه ارسال مقاله:

نویسندگان محترم می‌توانند با مراجعه به آدرسhttp://chemistry.journals.semnan.ac.ir وارد سایت مجله شده و پس از ثبت نام به صورت آنلاین (Online) مقاله خود را جهت بررسی ارسال نمایند. ضمن این که راهنمای کامل استفاده از سیستم در سایت مذکور موجود می‌باشد. مولفین محترم توجه داشته باشند در هنگام ارسال مقاله­ در سامانه اینترنتی مجله (مرحله سوم)، با قسمتی مواجه می شوید که باید در آن فایل مقاله را فراگذاری(Upload) نمائید. در این مرحله، هم باید فایل اصلی مقاله و هم فایل اصلی بدون نام نویسندگان فراگذاری شود. آخرین مرحله ارسال مقاله، تایید نهایی آن جهت آغاز بررسی می باشد.

نویسنده مسئوول ( مسئول مکاتبات ) باید الزاما عضو هیئت علمی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد. در صورتی که دانشجو مسئوول مکاتبات باشد باید موافقت استاد راهنما ( که باید عضو هیئت علمی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد) را بنا به فرم ضمیمه اخذ و به دفتر مجله ارسال نماید. حتما ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئوول  ارسال شود.

*** همانند سایر مجلات معتبر حق کپی رایت برای مجله شیمی کاربردی محفوظ هست و هنگامی که نویسنده مقاله را ارسال می کند فرم کپی رایت را امضا می نماید در ضمن هنگام ارسال مقاله توجه فرمایید که تمامی نویسندگان مقاله هم در سایت و هم در اصل مقاله وارد شود چون امکان تغییر و ترتیب اسامی بعد از ارسال و پذیرش امکان پذیر نیست.

نکته : در این مجله ، امکان چاپ مقالات صرفا صد در صد تئوری وجود ندارد.

تنظیم مقاله:

توجه: با توجه به نکات ذکر شده در ذیل ، لطفا مقاله خود را مطابق نمونه فرمت مجله که در انتهای صفحه نیز موجود می باشد تنظیم نموده و ارسال نمایید.

v      مقاله در محیط نرم افزارWord 2007 و بالاتر، صفحه A4 (حاشیه‌ها از بالا، پایین، چپ و راست هر یک 5/2 سانتیمتر) و فواصل خطوط در متن مقاله فارسی و انگلیسی5/1 بوده و حداکثر در 15 صفحه تایپ شود. مقالات بیش از 15 صفحه برای داوری ارسال نخواهد شد.

v      صفحه اول مقاله شامل؛ عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، نام دانشگاه یا موسسه نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی دانشگاهی (مربی، استادیار، دانشیار و استاد) و نشانی کامل نویسنده عهده‌دار مکاتبات شامل؛ نشانی پستی، شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیکی است. برای عنوان فارسی از قلم میترا 16وسط چین و برای عنوان انگلیسی از قلمTimes New Roman14 با فواصل خطوط 5/1 استفاده گردد.در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد درج علامت٭ به صورت بالا نویس نام نویسنده عهده دار مکاتبات را مشخص می‌کند. آدرس و ایمیل نویسنده عهده دار مقاله به صورت پی‌نوشت در صفحه اول تایپ گردد. برای نام نویسندگان فارسی، قلم میترا پررنگ 12وسط چین و برای نویسندگان انگلیسی، قلمTimes New Roman پررنگ 11 وسط چین با فواصل خطوط 5/1 استفاده گردد.آدرس نویسندگان فارسی در زیر نام نویسندگان با قلم میترا مایل 10 وسط چین و برای نویسندگان انگلیسی قلمTimes New Roman مایل 10 وسط چین با فواصل خطوط 1 تایپ گردد. آدرس و ایمیل فارسی و انگلیسی نویسنده عهده‌دار مقاله به ترتیب با قلم میترا 10 راست چین و  قلم Times New Roman 10 چپ چین تایپ گردد. چکیده مقالات در صفحه اول همراه با موارد بالا ارائه می‌گردند. تمامی مقالات باید دارای چکیده فارسی و انگیسی باشند. چکیده باید شامل خلاصه‌ای کلی از محتوای مقاله و نتایج آن (حدود ۲۰۰ واژه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 6 واژه) باشد و از بحث‌های مقدماتی تا جایی که ممکن‌است پرهیز شود. برای نوشتن چکیده فارسی باید‌ از قلم میترا مایل 11 و برای چکیده انگلیسی از قلم مایل 10  Times New Roman با فواصل خطوط 5/1 استفاده گردد.

v       برای ­واژگان کلیدی از قلم میترا 10راست‌چین (فارسی) و قلم Times New Roman10 چپ‌چین (انگلیسی) با فواصل خطوط یک استفاده گردد.

v      صفحه دوم تا انتهای مقاله شامل شامل مروری بر یافته های قبلی در مورد موضوع و نیز دربردارنده اهداف تحقیق، روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه، ابزار گردآوری داده‌ها، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و بحث در خصوص یافته‌های پژوهش، مقایسه یافته‌های به دست آمده با یافته‌های سایر پژوهش‌ها، نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادها باشد (بدیهی است که با توجه به نوع مقاله، باید به تناسب از هر یک از موارد عنوان شده استفاده شود) و در آخر فهرست منابع و ماخذ (که در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته است) به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود. مطالب هر بخش،‌ از مقدمه تا نتیجه‌گیری مقاله در سرتیترها با فونت زر 12 سیاه (فارسی) و Times New Roman 11 (انگلیسی) و تیترهای فرعی اول، دوم و سوم به ترتیب با فونت ب نازنین 12 سیاه، 11ب نازنین سیاه- مایل و ب نازنین10 سیاه- مایل تایپ گردند. منابع فارسی در متن مقاله، در داخل کروشه قبل از نقطه به ترتیب اولویت استفاده گردد.

v      تصاویر یا نمودارها مجزا از جداول شماره‌گذاری شوند. عنوان تصاویر یا نمودارها به صورت روشن و گویا در پایین آنها و با فونت 11 میترا (فارسی) و Times New Roman 10 (انگلیسی) با فواصل خطوط یک داده شود. جداول به ترتیب شماره‌گذاری و عنوان جداول به صورت روشن و گویا در بالای آنها ذکر و با فونت11 میترا (فارسی)  و Times New Roman 10 (انگلیسی) با فواصل خطوط یک داده شود. متن جدول نیز با فونت 11 نازنین (فارسی) و یا Times New Roman 10 (انگلیسی) با فواصل خطوط یک تنظیم شود.

v      مراجع می‌تواند شامل کتاب‌ها، مقالات مجلات علمی، اختراع‌های ثبت‌شده، مقالات کنفرانس‌ها، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های فنی، کارگاه‌های آموزشی، وب‌سایت‌های معتبر و دیگر منابع قابل استناد بوده و از ارجاع به گزارش‌های منتشرنشده، مقالات پذیرفته‌نشده و دیگر منابع غیرقابل استناد باید خودداری نمود.

لیست مراجع باید به ترتیب استفاده در متن مقاله تهیه و در انتهای مقاله به صورت انگلیسی آورده شود و از قلم  Times New Roman11 استفاده ‌گردد.  بنابراین، در صورت استفاده از مراجع فارسی، باید مشخّصات آن‌ها به انگلیسی برگردانده شود و عبارت (in Persian) در انتهای آن قرار گیرد.

لازم به ذکر است که باید به تمامی مراجع در متن مقاله ارجاع داده شده و برای ارجاع به مراجع نیز تنها از شماره آن‌ها در لیست مراجع و در داخل دو کروشه استفاده شود (مانند: [1]) و نیازی به ذکر کلمه مرجع قبل از آن نیست (مانند: مرجع [1])؛ مگر آن‌که جمله‌ای با همین عبارت آغاز شود (مانند: در مرجع [1]...»). برای ارجاع به دو مرجع و یا چند مرجع با شماره‌های غیرمتوالی باید از «و» و برای ارجاع به چند مرجع با شماره‌های متوالی باید از خط‌تیره استفاده نمود مانند: [2 و 1]، [12-15]، [16و 9 و 2] و یا [3-4 و 1]).

برای مثال نحوه نوشتاری مراجع فارسی و انگلیسی به صورت زیر است:

[1] M. Ahmad, B. Manuchehr, M. Parasto, R. Reza, J. Of Applied Chemistry, 14 (1394) 92, in Persian. (This style is for Persian Journal Papers)

[2] R. A. Vargas, A. Garciá and M. A. Vargas, Electrochim. Acta 43 (1988) 1271. (This style is for Journal Papers)

[3] J. Newman, Electrochemical Systems, 2nd ed., Prentice–Hall, Englewood Cliffs, NJ, (1991) pp. 256. (This format is for Books)

[4] M. Ocana, R. Rodriguez-Clemente and C. J. Serna, Adv. Mater.7 (2002) 212.

[5] D. E. Leyden and G. H. Lutrell, Anal. Chem. 47(1975) 1612.

[6] D. E. Leyden, G. H. Lutrell, A. E. Sloan and N. J. DeAngelis, Anal. Chim.Acta, 84 (1976) 97.

[7] M. E. Mahmoud, Anal. Chim.Acta 398 (1999) 297.

[8] K. A. Venkatesan, T. G. Srinivasan, P. R. Vasudeva Rao, and J. Radioanal. Nucl.Chem. 256 (2003) 213.

[9] A. Walcarius, M. Etienne and J. Bessiere, Chem. Mater.14 (2002) 2757.

[10] D. E. Leyden, G. H. Lutrell, W. K. Nonidez and D. B. Werho, Anal. Chem. 48 (1976) 67.

[11] S. Mauchauffée and E. Meux, Chemosphere 69 (2007) 763.

[12] C. A. Basha, N. S. Bhadrinarayana, N. Anantharaman and K. M. MeeraSheriffa Begum, J. Hazard.Mater. 152 (2008) 71.

ار آنجایی که یک نسخه از مکاتبات به ایمیل تمام نویسندگان ارسال می گردد، لذا نویسندگان محترم در صورت داشتن هر گونه اشکال یا ایرادی باید حداکثر یک هفته پس از ارسال ایمیل نقطه نظر خود را کتبا به دفتر مجله ارسال فرمایند. در غیر اینصورت مسئولیتی به عهده مجله نمی باشد، بدیهی است مسئولیت صحت ایمیل های اظهار شده به عهده نویسنده مسئوول مکاتبات مقاله می باشد.

نکات مهم:

با توجه به مشکلات بوجود آمده در زمینه plagiarism و سیاست های وزارت متبوع در زمینه کپی رایت، اگر به هر دلیلی نرم افزارهای تشخیص سرقت علمی یا داوران مجله, عدم رعایت حق کپی رایت را ثابت کردند، مجله می تواند مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام نماید تا طبق قوانین اقدام لازم انجام گردد. بنابراین خواهشمند است نویسندگان محترم کاملا مقالات خود را در این باره کنترل نمایند.

 ** نویسندگان محترم می توانید فایل مربوط به قانون کپی رایت را از اینجا دریافت نمایند.

به استحضار می رساند  داورانی که برای داوری مقالات پیشنهاد می کنید ، حتما ایمیل دانشگاهی آنها ارسال شود. 

*** نمونه مقاله فارسی

***نمونه چکیده لاتین

*** نمونه مقاله انگلیسی

*** نمونه چکیده فارسی