راهنمای نویسندگان

نحوه ارسال مقاله:

نویسندگان محترم می‌توانند با مراجعه به آدرسhttps://chemistry.semnan.ac.ir/ وارد سایت مجله شده و پس از ثبت نام به صورت آنلاین (Online) مقاله خود را جهت بررسی ارسال نمایند.

فایل های مورد نیاز جهت بارگزاری:

فایل اصلی مقاله

فایل اصلی بدون نام نویسندگان

فایل مشخصات نویسندگان

فایل تعهد اصالت مقاله (از اینجا دانلود کنید)

فایل تعارض منافع (از اینجا دانلود کنید)

 آماده سازی فایل ها:

لطفاً جهت دانلود الگوی مقاله فارسی روی الگوی ACT (persian) کلیک کنید.

لطفاً جهت دانلود الگوی مقاله انگلیسی روی الگوی ACT (English) کلیک کنید.

لطفاً جهت دانلود الگوی چکیده فارسی روی الگوی ACT (Abstract) کلیک کنید.

تنظیم مقاله:

مقاله در محیط نرم افزار Word، صفحه A4 (حاشیه‌ها از بالا، پایین، چپ و راست هر یک 5/2 سانتیمتر) و فواصل خطوط در متن مقاله فارسی و انگلیسی5/1 بوده و حداکثر در 20 صفحه تایپ شود.

ساختار مقاله

1-عنوان: از عنوان مختصر و آموزنده استفاده کنید. عنوان باید تا حد امکان کوتاه باشد.

 

استایل حروف بزرگ عنوان: مجله شیمی کابردی روز ازاستایل  حروف بزرگ شیکاگو در مورد عنوان مقاله استفاده می‌کند. با توجه به سبک تیتر شیکاگو، شما باید تمام کلمات عنوان را با استثناهای زیر با حرف اول بزرگ  بنویسید :

 

(a, an, the) را با حروف بزرگ ننویسید، مگر اینکه کلمه اول یا آخر عنوان باشد.

حروف ربط (و، اما، یا، نه، برای) را با حروف بزرگ ننویسید

. حروف اضافه (از، در، در، بالا، زیر) را با حروف بزرگ ننویسید مگر اینکه به عنوان قید یا صفت استفاده شوند.

اگر عنصر اول صرفاً یک پیشوند یا ترکیبی است که نمی تواند به تنهایی به عنوان یک کلمه باقی بماند (ضد، پیش و غیره)، عنصر دوم را با حروف بزرگ ننویسید، مگر اینکه یک اسم خاص یا صفت خاص باشد.

1- مقدمه

 • این قسمت شامل مروری بر یافته های قبلی در مورد موضوع و نیز دربردارنده اهداف تحقیق باشد.

مطالب هر بخش،‌ از مقدمه تا نتیجه‌گیری مقاله در سرتیترها با فونت ب زر 12 سیاه (فارسی) و Times New Roman 11 (انگلیسی) ، تیترهای فرعی اول، دوم و سوم به ترتیب با فونت ب نازنین 12 سیاه، ب نازنین 11 سیاه و ب نازنین10 سیاه و متن اصلی هر بخش با فونت ب نازنین 12 تایپ گردند.

  • تصاویر یا نمودارها مجزا از جداول شماره‌گذاری شوند. عنوان تصاویر یا نمودارها به صورت روشن و گویا در پایین آنها و با فونت ب میترا 11 (فارسی) و Times New Roman 10 (انگلیسی) با فواصل خطوط یک داده شود.
  • جداول به ترتیب شماره‌گذاری و عنوان جداول به صورت روشن و گویا در بالای آنها ذکر و با فونت ب میترا 11 (فارسی) و Times New Roman 10 (انگلیسی) با فواصل خطوط یک داده شود. متن جدول نیز با فونت ب نازنین 11 (فارسی) و یا Times New Roman 10 (انگلیسی) با فواصل خطوط یک تنظیم شود. فقط باید از خطوط افقی در یک جدول استفاده شود تا عناوین ستون ها از بدنه جدول و بلافاصله در بالا و پایین جدول متمایز شود.

2- بخش تجربی

این قسمت شامل روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه، ابزار گردآوری داده‌ها، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها باشد.

3-بحث و نتیجه گیری

بحث در خصوص یافته‌های پژوهش، مقایسه یافته‌های به دست آمده با یافته‌های سایر پژوهش‌ها، نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادها باشد.

4- تقدیر و تشکر

درج بخش تقدیر و تشکر الزامی است و باید به طور مختصر و در چند جمله کوتاه تنظیم شود.

5- فهرست منابع و ماخذ (که در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته است) تنظیم شود.

 • مراجع می‌تواند شامل کتاب‌ها، مقالات مجلات علمی، اختراع‌های ثبت‌شده، مقالات کنفرانس‌ها، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های فنی، کارگاه‌های آموزشی، وب‌سایت‌های معتبر و دیگر منابع قابل استناد بوده و از ارجاع به گزارش‌های منتشرنشده، مقالات پذیرفته‌نشده و دیگر منابع غیرقابل استناد باید خودداری نمود.
 • لیست مراجع باید به ترتیب استفاده در متن مقاله تهیه و در انتهای مقاله به صورت انگلیسی آورده شود و از قلم  Times New Roman11 استفاده ‌گردد.  بنابراین، در صورت استفاده از مراجع فارسی، باید مشخّصات آن‌ها به انگلیسی برگردانده شود و عبارت (in Persian) در انتهای آن قرار گیرد.
 • لازم به ذکر است که باید به تمامی مراجع در متن مقاله ارجاع داده شده و برای ارجاع به مراجع نیز تنها از شماره آن‌ها در لیست مراجع و در داخل دو کروشه استفاده شود (مانند: [1]) و نیازی به ذکر کلمه مرجع قبل از آن نیست (مانند: مرجع [1])؛ مگر آن‌که جمله‌ای با همین عبارت آغاز شود (مانند: در مرجع [1]...»). برای ارجاع به دو مرجع و یا چند مرجع با شماره‌های غیرمتوالی باید از «و» و برای ارجاع به چند مرجع با شماره‌های متوالی باید از خط‌تیره استفاده نمود مانند: [2 و 1]، [12-15]، [16و 9 و 2] و یا [3-4 و 1]).

شایان ذکر است که لازم است از شیوه رفرنس نویسی با فرمتAPA  که با بسیاری از نرم افزارهای مدیریت منابع علمی مانند EdnNote  سازگار است برای وارد نمودن مراجع در مقاله استفاده نمایید. برای مثال نحوه نوشتاری مراجع فارسی و انگلیسی به صورت زیر است:

منبع نویسی به شیوه ی APA در کتاب :

.Ross, A. A., Nandakumar, K., & Jain, A. K. (2006). Handbook of multibiometrics (Vol. 6). Springer Science & Business Media.

منبع نویسی به شیوه ی APA در مقاله:

مجله خارجی:

Amoozadeh, A., Golian, S., & Rahmani, S. (2015). TiO 2-coated magnetite nanoparticle-supported sulfonic acid as a new, efficient, magnetically separable and reusable heterogeneous solid acid catalyst for multicomponent reactions. RSC Advances, 5(57), 45974-45982.

مجله داخلی (فارسی):

Shamsi, T., Amoozadeh, A., & Tabrizian, E. (2017). Hydrochloric acid immobilized on nano‐titanium dioxide: a novel and efficient nanocatalyst for the synthesis of tetrahydrobenzo [b] pyrans. Applied Chemistry, 12(43), 241-256. (in persion)

مقالات همایش ها:

Abdous, B., Sajjadi, S. M., & Ma'manib, L. (2015). Synthesis of functionalized mesoporous silica nanoparticle as nano-carrier in drug delivery system: Experimental design to optimize the drug loading process.

منبع نویسی به شیوه ی APA در پایان نامه:

Abdous, B., Sajjadi, S. M., & Bagheri, A., (2022), Applying Quantitative Structure−Property Relationship Approach and Artificial Neural Network Modelling for investigating and predicting of Micellar and Thermodynamic Properties of different kinds of Surfactants, (Ph.D/Master of Science (M.Sc.) Thesis, The Semnan University)

منبع نویسی به شیوه ی APA در وب سایت:

.Google (2020). Google terms of service. Available at: https://policies.google.com/terms?hl=en-US (Accessed: 11 May 2020)

 • نکات مهم:

 • از پژوهشگران محترم درخواست می شود در مقالات در دست چاپ مجلات خارجی خود نیز به مقالات این مجله ارجاع دهند.
 • از آنجایی که یک نسخه از مکاتبات به ایمیل تمام نویسندگان ارسال می گردد، لذا نویسندگان محترم در صورت داشتن هر گونه اشکال یا ایرادی باید حداکثر یک هفته پس از ارسال ایمیل نقطه نظر خود را کتبا به دفتر مجله ارسال فرمایند. در غیر اینصورت مسئولیتی به عهده مجله نمی باشد، بدیهی است مسئولیت صحت ایمیل های اظهار شده به عهده نویسنده مسئوول مکاتبات مقاله می باشد.
 • در هنگام ثبت نام حتما ایمیل دانشگاهی نویسنده مسئوول  ارسال شود.
 • داورانی که برای داوری مقالات پیشنهاد می کنید ، حتما ایمیل دانشگاهی آنها ارسال شود. 
 • نویسنده مسئوول ( مسئول مکاتبات ) باید الزاما عضو هیئت علمی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد. در صورتی که دانشجو مسئوول مکاتبات باشد باید موافقت استاد راهنما ( که باید عضو هیئت علمی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد) را بنا به فرم ضمیمه اخذ و به دفتر مجله ارسال نماید.
 •  هنگام ارسال مقاله توجه فرمایید که تمامی نویسندگان مقاله هم در سایت و هم در اصل مقاله وارد شود چون امکان تغییر تعداد و ترتیب اسامی بعد از ارسال و پذیرش امکان پذیر نیست.
 • در این مجله ، امکان چاپ مقالات صرفا صد در صد تئوری وجود ندارد.
 • چکیده گرافیکی اختیاری است که باید محتویات مقاله را به شکلی مختصر نشان داده، طراحی شده باشد. نویسندگان باید تصاویری ارائه دهند که به وضوح نشان دهنده کار شرح داده شده در مقاله باشد. چکیده های گرافیکی باید به صورت فایل جداگانه در سامانه ارسال شود. اندازه تصویر: لطفاً یک تصویر با حداقل 531 × 1328 پیکسل (h × w) یا به نسبت بیشتر ارائه دهید. تصویر باید در اندازه 5 × 13 سانتی متر با وضوح صفحه نمایش معمولی 96 dpi قابل خواندن باشد. نوع فایل ارسالی: فایل  PDF .

خط مشی حق چاپ

این مجله دارای حقوق مربوط به انتشار مقالات می باشد و با ارسال مقالات به مجله این حق به نشریه منتقل می شود. همچنین نشریه مسئولیت کامل انتشار مقاله به صورت چاپی، آنلاین، به صورت لوح فشرده، در نمایه های بین المللی و نمایه های داخلی را بر عهده خواهد داشت. این حق تنها در صورت رد مقاله یا انصراف نویسنده یا نویسنده از انتشار لغو خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر در مورد موضوع، لطفاً فرم تعهد را بررسی کنید.