درباره نشریه

مجله‌ی دو زبانه‌ی شیمی کاربردی (اندیشه علوم) در سال 1386 با هدف ایجاد و انتشار نشریه ای جهت ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهش در زمینه شیمی کاربردی، و نشر مقالات اعضاء هیأت علمی در سطح ملی و بین المللی  به منظور اطلاع جامعه علمی کشور از نتایج و دستاوردهای تحقیقات و پژوهشهای محققین و نیز معرفی پیشرفتهای عمده در زمینه شیمی کاربردی و موضوعات وابسته به آن تأسیس گردید. در سال 1391 رتبه علمی پژوهشی را از کمیسیون دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دریافت نمود و هم اکنون یکی از مجلات مصوب و نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC می باشد. 

  • بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه با عنوان شیمی کاربردی وابسته به دانشگاه سمنان در جلسه کمیسیون بررسی نشریا ت علمی مورخ 91/09/22 مطرح و با اعطای اعتبار علمی-پژوهشی موافقت شد.
  • مجله شیمی کاربردی در مورخه 92/01/21 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.