اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 319
تعداد پذیرش 117
تعداد عدم پذیرش 119

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 188
تعداد مشاهده مقاله 67488
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 43135
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 188 روز
درصد پذیرش 37 %