اهداف و چشم انداز

مجله شیمی کاربردی دانشگاه سمنان برای پی‏گیری هدف ‏های زیر انتشار می‏ یابد:

1. ارتقاء هرچه بیشتر سطح علمی و فنی متخصصان جامعه

2. گسترش هرچه فراگیرتر مرزهای دانش بشری

3. به وجود آوردن امکان ارتباط بین مراکز علمی و پژوهشی و همچنین مراکز صنعتی و تحقیقاتی منطقه‏ ای

  • نشریه تخصصی شیمی کاربردی، نشریه‌ای با رویکرد علمی ـ پژوهشی است که به رسالت توسعه شیمی کاربردی درکشور، مبادرت به انتشار مقاله‌های علمی ـ پژوهشی می‌کند.
  • نشریه شیمی کاربردی در نظر دارد با افزایش کیفیت مقالات در شمار نمایه های معتبر بین المللی شامل ISI و Scopus قرار گیرد.
  • حوزه موضوعی نشریه در زمینه های (شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی کاربردی، نانو شیمی، مهندسی شیمی و ...)، و نشر مقالات اعضاء هیأت علمی در سطح ملی و بین المللی  به منظور اطلاع جامعه علمی کشور از نتایج و دستاوردهای تحقیقات و پژوهش های محققین و نیز معرفی پیشرفت های عمده در زمینه شیمی کاربردی و موضوعات وابسته به آن استوار است.
  • مقاله هایی در اولویت انتشار قرار می­ گیرند که جنبه صرفا تئوری و مروری نداشته باشند.