اهداف و چشم انداز

هر جنبه ای از شیمی اعم از شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی کاربردی، کاتالیزور، مهندسی واکنش شیمیایی، مهندسی شیمی محیطی، علوم و مهندسی سبز و پایدار و مواد جدید حوزه های شیمی کاربردی هستند که مورد توجه مجله شیمی کاربردی روز هستند.

به عنوان یک مجله دانشگاهی، مجله شیمی کاربردی روز از مقالات تحقیقات بنیادی جدید و نوآورانه استقبال می کند. اهداف این مجله ارائه تحقیقات بنیادی اصلی و بحث در مورد پیشرفت های اخیر در شیمی کاربردی یک پلت فرم جهانی است. تاکید اصلی بر یافته های پژوهشی جدید، کامل و پرکاربردتر است.

بخش Catalysis مجله شیمی کاربردی روز شامل تحقیقات تجربی در مورد کاتالیزور ناهمگن، کاتالیزور مولکولی و بیوکاتالیزور به کاررفته در مواد شیمیایی، انرژی، مواد، غذاها، داروها و حفاظت از محیط زیست است.

بخش مهندسی شیمی محیطی دارای مقالاتی در مورد موضوعات مهندسی فرآیند و شیمی زیست محیطی پیشرفته است، مانند مواد زائد به انرژی، کنترل آلودگی، فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته، فرآیندهای جداسازی، جذب آلاینده‌ها، بازیابی منابع، جذب و استفاده از CO2، و میکرو (نانو) تشخیص و اصلاح پلاستیک.

بخش مهندسی واکنش شیمیایی در مجله شیمی کاربردی روز دارای مقالاتی در مورد طیف وسیعی از موضوعات، مانند سینتیک واکنش، تشدید فرآیند، راکتورهای حالت ناپایدار، راکتورهای چند فازی، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی انواع مختلف راکتور، و مطالعات پایه گرما است. فرآیندهای انتقال جرم و تکانه که با واکنش های شیمیایی همراه هستند. طرح‌ها و مواد راکتور جدید، و همچنین پروژه‌های تحقیقاتی خلاقانه که به جنبه‌های مهم مهندسی راکتور و توسعه فناوری‌های راکتور مانند راکتورهای غشایی، راکتورهای کروماتوگرافی، راکتورهای غیر متعارف بستر سیال، راکتورهای الکتروشیمیایی، میکرو راکتورها، فوتورآکتورها، پیل‌های سوختی، راکتورهای آنزیمی، پرداخته می‌شوند. و غیره به ویژه تشویق می شوند. به آثاری که صرفاً مبتنی بر کار نظری باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بخش علوم و مهندسی سبز و پایدار در مجله شیمی کاربردی روز دارای مقالاتی است که رویکردهای خلاقانه علمی و مهندسی را برای آینده ای پایدار برای انسان و محیط زیست نشان می دهد. این بخش موضوعات زیر را پوشش می دهد، اگرچه محدود به موارد زیر نیست: مواد و روش های جدید برای تبدیل منابع سازگار با محیط زیست (مانند نفت، گاز، زغال سنگ، زیست توده، پلاستیک و گاز سنتز)؛ 2) روش های سبز و یکپارچه سازی سیستم برای تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر (مانند سوخت های زیستی و H2)، تصفیه هوا، آب و زباله های جامد پیشرفته، بازیابی منابع (مانند مواد مغذی، فلزات سنگین، عناصر خاکی کمیاب و انرژی)، رابطه بین انرژی، غذا و آب؛ و 3) روش‌های نوآورانه برای جداسازی، خالص‌سازی و ذخیره‌سازی گازهای گلخانه‌ای (مانند CO2 و CH4)، و واسطه‌ها/محصولات جانبی.

مقالاتی که جزئیات ایجاد مواد کاربردی جدید و/یا تکنیک‌های پردازش مواد با کاربردهای واقعی اثبات شده را شرح می‌دهند، برای بررسی در بخش مواد جدید برای انرژی و کاربردهای پیشرفته مجله شیمی کاربردی روز پذیرفته می‌شوند. یک جزء تجربی برای همه مقالات مورد بررسی ضروری است، حتی اگر محاسبات نظری مورد استقبال قرار گیرد. هر مقاله ای که به یکی از موضوعات زیر توجه دارد می تواند مورد بررسی قرار بگیرد، مانند:

 • مواد برای حسگرها، مانند حسگرهای نوری، زیست پزشکی، الکتروشیمیایی، گاز، کشش، حسگرهای زیستی و نوری، تا زمانی که هدف بر ایجاد مواد جدید باشد.
 • مواد قابل استفاده در زیست پزشکی، از جمله مهندسی بافت، درمان فتوترمال/فتودینامیک، دارورسانی و نانوپزشکی.
 • کامپوزیت های پلیمری کاربردی (مواد ضد شعله، چسبنده، پایدار، مدیریت حرارتی، محافظ الکترومغناطیسی، حافظه شکل، یا مواد خود ترمیم شونده با کاربردهای اثبات شده).
 • سطوح کاربردی، مانند پوشش هایی که از خوردگی جلوگیری می کنند، سطوح ضد میکروبی، سطوح ضد یخ، و سطوح فوق آبگریز/خود تمیز شونده
 • منابع برای تولید سوخت از طریق کاتالیزور نوری یا الکترو (شکاف آب، تثبیت نیتروژن، کاهش CO2).
 • مواد سلول خورشیدی، مانند سلول های خورشیدی حساس به رنگ، پروسکایت و سلول های آلی
 • مواد ذخیره‌سازی انرژی الکتروشیمیایی، مانند خازن‌های دی الکتریک، ابرخازن‌ها، باتری‌های جریان، و باتری‌های اولیه و ثانویه
 • مواد (مواد تغییر فاز، مواد ذخیره انرژی، دستگاه های ترموالکتریک) برای ذخیره و تبدیل انرژی حرارتی/ترموشیمیایی
 • مواد با انرژی (پروانه، مواد منفجره)
 • مواد برای فرآیندهای الکتروکاتالیستی، مانند تکامل هیدروژن/اکسیژن و تقسیم آب.
 • موادی که نور را ساطع و فیلتر می کنند، مانند آشکارسازهای نور، مواد الکتروکرومیک، دماسنج نوری و LED و OLED.