خط مشی بایگانی

آرشیو وب سایت: تمام محتوای الکترونیکی ما (وب سایت، نسخه های خطی و غیره) در دو منبع مختلف ذخیره می شود. محتوای یک سرور آنلاین و در دسترس خوانندگان است. کپی از همان محتوا به عنوان یک نسخه پشتیبان در یک منبع دیگر نگهداری می شود. در صورت خرابی یک سرور، هر یک از منابع دیگر را می توان آنلاین کرد و انتظار می رود که وب سایت در کمتر از 24-36 ساعت در دسترس باشد.

خدمات چکیده/ نمایه سازی: این مجله در حال حاضر در ISC (مرکز استنادی علوم جهان اسلام) بایگانی شده است و بسیاری از اطلاعات ضروری در مورد مقالات را ذخیره می کند. بنابراین، نسخه هایی از مقالات از طریق سیستم های آنها به عنوان جایگزین در دسترس جامعه علمی قرار می گیرد.