نویسنده = حقیقی اصل، علی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی پارامترهای موثر بر استخراج تیمول از دانه‌های زنیان

دوره 11، شماره 38، بهار 1395، صفحه 151-164

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


2. استخراج با آب فوق گرم تیمول از دانه‌های زنیان با کمک طراحی آزمایش تاگوچی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 51-58

ندا بدرخانی؛ مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


3. بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 4، شماره 12، تابستان 1388، صفحه 51-62

هادی باصری؛ علی حقیقی اصل؛ محمد نادر لطف اللهی


4. بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 42-53

علی حقیقی اصل؛ هادی باصری؛ محمد نادر لطف اللهی