کلیدواژه‌ها = نانو‌ساختار کربنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصلت آروماتیکی برخی نانوساختارهای کربنی پلی‌سیکلی کاسه‌ای شکل

دوره 12، شماره 44، پاییز 1396، صفحه 109-120

عادل رئیسی وانانی؛ فاطمه حاجی زاده