موضوعات = شیمی معدنی
سنتز حسگر شیمیایی رنگ سنج جدید شیف باز آزو برای شناسایی آنیون های سیانید و استات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22075/chem.2023.29355.2132

راضیه عرب احمدی


سنتز، شناسائی و ساختار کریستالی ایکس ری کوکریستال کمپلکس جدید کادمیم (II) و تهیه نانو اکسید کادمیم (II) مربوطه از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22075/chem.2023.30794.2183

یونس حنیفه پور؛ بابک میر تمیز دوست؛ رضا گلبداغی


سنتز سازگار با محیط زیست نانوذرات مس از عصاره سیر: احیای کاتالیزوری متیلن آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22075/chem.2023.29888.2152

نازنین غزالی؛ اسماعیل سلیمانی


شیف باز آهن (III) تثبیت شده بر سیلیکای متخلخل و مغناطیس: یک مطالعه ی مقایسه ای برای اکسایش الکل ها و سولفیدهای بنزیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22075/chem.2023.28324.2102

منا رجائی؛ ریحانه ملکوتی؛ سمیه هادی زاده؛ عالیه فقهی


ارزیابی قدرت جذب وجداسازی آمینو اسیدها (Arg.و .Glu) توسط اگزروژل تترااتوکسی اورتو‌سیلان

دوره 18، شماره 68، مهر 1402، صفحه 47-62

10.22075/chem.2022.27441.2081

علی اصل روستا؛ حسن حسنی؛ علیرضا اکبری؛ نورالله فیضی


سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4/SiO2/TiO2/CoIIITHPP به عنوان کاتالیزگر در واکنش کمولومینسانس سیستم H2O2-لومینول

دوره 18، شماره 67، تیر 1402، صفحه 91-106

10.22075/chem.2022.24845.2017

انسیه غلامرضاپور؛ عباس اسلامی؛ افسانه نعمتی؛ محمد جواد چایچی


ساخت بیوکامپوزیت شیشه زیست فعال 58S/ کیتوسان/ زئولیت 13X با استفاده از روش فاز مایع

دوره 18، شماره 67، تیر 1402، صفحه 195-210

10.22075/chem.2023.25469.2034

نکیسا مقدم؛ نسرین اروج زاده؛ علیرضا صالحی راد


سنتز، شناسایی و بررسی خواص الکتروشیمیایی کامپوزیت های پلی آنیلین/چارچوب فلز-آلی کبالت(II)

دوره 14، شماره 51، تیر 1398، صفحه 251-266

10.22075/chem.2018.14787.1435

زینب انصاری اصل؛ زینب نیسی؛ طاهره صداقت؛ ولی الله نوبخت


سنتز و شناسایی کمپلکس های آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاندهای ایزوسیانید: مطالعات داکینگ مولکولی

دوره 14، شماره 50، فروردین 1398، صفحه 41-54

10.22075/chem.2019.13249.1290

حمید رضا شهسواری؛ رضا بابادی آقاخان پور؛ مرضیه دادخواه آسمان؛ مژگان باباقصابها