موضوعات = شیمی کاربردی
طرح نوآورانه راکتورهای الکتروکواگولاسیون ناپیوسته متوالی (SBERs) برای تصفیه شورابه سامانه نمک زدایی آب لب شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22075/chem.2023.29429.2136

حسین عطائی فر؛ لعبت تقوی؛ امیرحسام حسنی؛ مجتبی فاضلی؛ عبداله رشیدی مهرآبادی


ارزیابی توانایی میکروامولسیون متیل دی اتانول آمین/ پیپرازین در جذب گاز دی اکسید کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22075/chem.2023.29981.2157

مسعود نصیری؛ منیره ذوالفقاری؛ علی حقیقی اصل


اثر میزان نفوذ الکترود ابزار برنج در ماشینکاری تخلیه الکتریکی بر خصوصیات الکتروشیمیایی و ساختاری قطعه‌کار فولاد کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22075/chem.2023.29119.2124

مژگان کریمی؛ احمد سلیمان پور؛ سید احمد نبوی امری


مطالعه فرایند جذب یون‌های کادمیوم توسط نانوکامپوزیت های Fe3O4 / L-متیونین/ گرافن اکسید و گرافن ایروژل از محیط‌های آبی

دوره 18، شماره 68، مهر 1402، صفحه 303-322

10.22075/chem.2023.27766.2086

نوشین عباسی؛ پرویز آبرومند آذر؛ محمد صابر تهرانی؛ جواد مختاری علی آباد


بررسی رفتار دارورسانی لیپوزوم آلیسین بر پایه فسفاتیدیل اتانول آمین و هیدروژل برپایه ثعلب

دوره 18، شماره 67، تیر 1402، صفحه 107-124

10.22075/chem.2022.26440.2056

رومیصا محمدقلی نژاد؛ نوشین قلی پور زنجانی؛ آرش کامران پیرزمان؛ بهزاد زاهد


تهیه نانو کامپوزیت مغناطیسی کیتوسان-گرافن اکسید-منگنز فریت و کاربرد آن برای حذف رنگ نفتول بلو بلک

دوره 14، شماره 52، مهر 1398، صفحه 103-118

10.22075/chem.2019.14623.1422

زهرا ملایی؛ مهشید حمزه لوئیان؛ کوثر قاسمی؛ فاطمه سلیمانیان


مطالعه نانو جاذبهای سنتز شده گرافن و گرافن مغناطیسی در حذف BTEX از بنزین و بررسی ایزوترمهای جذب آنها

دوره 14، شماره 52، مهر 1398، صفحه 271-290

10.22075/chem.2019.15907.1519

مرضیه نوری؛ فاطمه راوری؛ مرتضی احسانی؛ سید مرتضی اشرفی شهری